EHBO bij uw sportvereniging

Cursus EHBO voor sportverenigingen

Wij kunnen ook een EHBO-les verzorgen bij uw sportvereniging. Dit kan bijvoorbeeld op een zaterdagmorgen voor de vrijwilligers, trainers, verzorgers enz.

In deze les gaan we specifiek in op die onderwerpen die bij de betreffende sport kunnen gebeuren en uiteraard ontbreekt ook hier het stukje onwelwording en reanimatie niet.