Cursus Reanimatie / AED

Als elke seconde telt

Informatie cursus Reanimatie/AED

Deze cursus kan overdag of in de avond. De duurt van de cursus bedraagt 2½ – 3 uur.
De cursus wordt gegeven volgens de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

U leert tijdens deze cursus:

  • Een slachtoffer benaderen
  • De juiste melding maken bij 1-1-2
  • Een hartinfarct herkennen en weten hoe te handelen
  • Hartmassages en beademingen geven
  • AED aansluiten en bedienen
  • Kinderreanimatie
  • Informatie over de zogenaamde ‘6-minuten zone’ > Hartveilig Wonen.

Bij een positief resultaat ontvangt u na afloop van de cursus een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad.